top of page

TEMPELGÅRDENS HISTORIA

Olle Krantz:

 

Det finns människor som är mer verksamma än andra. Människor med en dröm de vill förverkliga.
Människor som vill lämna något efter sig. En sådan människa var Visingsö-konstnären Olle Krantz.

1906 föddes Olle Krantz här på Visingsö. 0lle hade sex syskon och de växte upp i en musikalisk och religiös familj. Olle blev så småningom konsumföreståndare på norra ön men han levde också ett annat liv, han målade och skapade på sin fritid, mestadels nattetid. Hans dröm var att kunna leva på sin konst och bygga upp en konstnärsgård för att han och andra skulle få möjlighet att skapa. Han såg det terapeutiska värdet av måleriet som ett sätt att hantera sorgen och hitta både lycka och mening i livet.

Hans huvudsakliga syfte med sin konst var inte att få erkännande, utan att må bra och få glädje inom sig själv.

"Det viktigaste i livet är att inte förlora tron på din egen förmåga, att inte förlora din gnista. Många skjuter upp och tror att de kommer att göra alla roliga saker när de går i pension. Man ska inte skjuta upp saker men göra det.

"Olle var som konstnär mycket produktiv. Han kan inte stoppas i något speciellt fack, han sökte sig fram längs många vägar inom konsten. I hans konst hittar man en blandning av religion, drömmar, minnen och kärlek. Målningarna skildrar ofta scener av kärlek, njutningar och kvinnor andra har bibliska motiv och frågor om hans personliga tro. En del tavlor skildrar hans liv, till exempel barndomen på Visingsö, hans första äktenskap.

1948 köpte Olle det jordområde i Säby där Tempelgården ligger idag och arbetet började. Då var det bara åker sånär som på ett hus, Kolla-Pelle Stöva. Olle arbetade på Konsum på dagarna, bearbetade jorden på kvällarna och målade på nätterna. Året därpå sa han upp sig från sitt trygga arbete och började måla på heltid trots andras misstro. Men Olle var envis, han skulle leva sin dröm och så gjorde han.

"... Varje samhälle bör ha plats för en drummel och Visingsös drummel är jag!" Inte var det många på ön som trodde det skulle gå så väl...

Olle tog tillvara pä gamla byggnader, flyttade dem till sin tomt och Tempelgården började ta form. När teosoferna lämnade ön så stod deras tempel kvar. Olle ville köpa det men han hade det inte så gott ställt att han utan vidare kunde betala de 20.000 kr som man begärde.
Det finns flera historier om hur det gick till vid köpet, en är att han den sista dagen innan avyttringen vann 20.000 kr på en penninglott, en annan version är att han betalade 10.000 kr genom vinster från sina obligationer. Den tredje varianten är att han lyckades lånade 6000 kr och köpte Templet för den summan. Vi vet inte vad den rätta köpeskillingen var. 1956 började Olle demontera tempelbyggnaden och det sägs att han forslade tre bitar ät gången på sin cykelkärra till sin gård i Säby, där han sedan byggde upp Templet igen.

Templet hade nu fått sin tredje placering. Det berättas att Olle använde en handmangel som han tagit bort ena valsen på, som lyftanordning då han skulle resa takstolarna. 0lle använde Templet som egen ateljé och som en utställningshall för sina målningar. Gården kan sägas vara hans arv till Visingsö och de som besöker ön.

Tempelgården drevs av Olle fram till 1989 då den såldes till släktingar som skulle driva hans livsverk vidare. Tyvärr blev det inte så utan gården såldes vidare till Hare Krishna-rörelsen som var verksamma på gården fram till 1992, för att sedan säljas vidare till andra entreprenörer.

Olle levde till 1999 här på Visingsö och hans konstnärsgård lever fortfarande kvar i hans anda. Skulpturerna är hans verk och i templet finns ett 60 tal av hans målningar.

Olle Krantz gjorde sin sista utställning 1996 och han kunde se tillbaka på ett liv som professionell konstnär på Visingsö som spann över mer än fyra decennier. Han är en av dem som gav allt för konsten, han skapade sitt eget universum och öppnade upp för dem som var intresserade. Vi tror och hoppas att det fortfarande finns en plats för denna typ av personligheter som låter oss känna att inte alla behöver följa det konventionella och som kan visa oss en alternativ syn på världen.

Varsågod att njuta av en konstnärs dröm och livsverk!

Templet:

Templet byggdes ursprungligen av teosoferna till en internationell teosofisk fredskonferens som skulle hållas på ön under midsommaren 1913. Initiativtagare var Katherine Tingley. Templet skulle användas som konsthall för delegaterna, där fanns konst av bl a Carl Larsson, Anders Zorn, Bruno Liljefors, Julius Kronberg, Kristina Gyllenkrona, John Börjesson och Carl Milles. Templet byggdes först nere vid slottsruinen och är en kopia av det grekiska templet Parthenon.

Vid fredskonferensen kom ungefär 2000 besökare från hela världen. Trots att många svårigheter och problem uppstod eftersom kongressen skulle hållas på en relativt liten ö, var Katherine mycket angelägen om att den skulle äga rum just här. Hon ville att deltagarna dels skulle få tillfälle att fira Nordens ljusa midsommarfest i en av Sveriges vackraste trakter dels skulle få se denna historiskt märkliga ö. Visingsöborna var undrande och någon lär ha anmärkt "Nu har en hel invasion av utlänningar med en främmande lära kommit och tagit alla välkända ställen i besittning".

Templet flyttades senare till Stigby på den södra delen av ön, för att användas som undervisningslokal till Raja Yoga-skolan. På grund av första världskriget startade den första Raja Yoga-skolan på Visingsö inte förrän 1924.

Man undervisade i språk, historia, geografi, matematik, musik, sång, modellering, teckning, målning, handarbete, konstslöjd, vävning, maskinskrivning och stenografi.

I konsthallen fanns 1913 utställningar av många kända konstnärer som Carl Larsson, Carl Milles, Julius Kronberg, Kristina Gyllenkrona, John Börjesson med flera.

Katherine Tingley:

Katherine Augusta Westcott Tingley, född den 6 juli 1847 i Newbury, Massachusetts, död den 11 juli 1929 på Visingsö, Sverige, var en amerikansk socialarbetare och framstående teosof Hon grundade det teosofiska samfundet och år 1900 flyttade hon samfundets internationella huvudkvarter från New York till en ny koloni som hon kallade Lomaland i Point Loma, San Diego, i Kalifornien. Hennes bosättning inkluderade en Raja-Yoga-skola, ett college, ett teosofiskt universitet, och "School for the Revival of the Lost Mysteries of Antiquity". Ordet teosofi kommer från grekiskans "Theos" och "Sophia" och betyder gudomlig visdom. Men teosofin är inte en religion. Det är en livsfilosofi, som erbjuder varje människa möjligheten att finna en lösning på de många problem som man kan möta under livet.

Katherine Tingley var mycket förtjust i Sverige, som hon besökte första gången 1899. Hon ville starta en skola och ett teosofiskt centrum på Visingsö, men planerna mötte stort motstånd, framförallt från Svenska kyrkan. Grundstenen till skolan skulle läggas under den stora fredskongress som teosoferna höll på Visingsö 1913, men på grund av protesterna kom skolan inte till stånd förrän 1924.

Byggnaden Tempelgården på Visingsö uppfördes till teosofernas världsfredskongress 1913, av Katherine Tingley.

Hon bedrev skolverksamhet i byggnaden 1925, en så kallad Raja-Yoga skola.

Madame Tingley dog 1929, och efter hennes död byggdes en ny skolbyggnad i Stigby på södra delen av Visingsö. Skolan drevs fram till 1940-talet. Efter andra världskriget användes den en period som flyktingförläggning för att sedan bli ungdomsvårdsskola.

Antroposofi är en rörelse som grundades 1913 av en krets personer kring den österrikiske filosofen och esoterikern Rudolf Steiner sedan han brutit med Teosofiska samfundet. Antroposofi brukar beskrivas som en metod, ett förhållningssätt till världen, snarare än som en "lära".

​" En av anledningarna till att jag vill bo på Visingsö är de fantastiska solnedgångarna som vissa kvällar ger himmel och vatten en ton av guld och purpur." - Katherine Tingley

bottom of page